logo.png
TƯ VẤN THIẾT KẾ - SẢN XUẤT
THI CÔNG NỘI THẤT
HOTLINE: 090 707 8979
CHI TIẾT SẢN PHẨM

LOADING IMAGES
CẢI TẠO SƠN MỚI SÀN GỖ

HOMEBEAUTY ĐEM ĐẾN CHO QUÝ KHÁCH HÀNG DỊCH VỤ CẢI TẠO SƠN MỚI SÀN GỖ TỰ NHIÊN.

QUY TRÌNH TIÊU CHUẨN:

BƯỚC 1:

CHÀ NHÁM PHÁ BỎ HOÀN TOÀN LỚP SƠN CŨ

               

BƯỚC 2:

XOA MỊN VÀ LÀM PHẲNG BỀ MẶT SÀN GỖ

Bước 3:

SƠN LÓT CHO SÀN GỖ

BƯỚC 4:

XẢ NHÁM LÀM MỊN

BƯỚC 5:

HÚT BỤI SẠCH HOÀN TOÀN TRƯỚC KHI SƠN PHỦ LẦN 1

BƯỚC 6:

SƠN PHỦ HOÀN THIỆN BỀ MẶT  LẦN 1

BƯỚC 7:

XẢ NHÁM LÀM MỊN

BƯỚC 8:

HÚT BỤI SẠCH HOÀN TOÀN TRƯỚC KHI SƠN PHỦ LẦN 2

BƯỚC 9:

SƠN PHỦ HOÀN THIỆN BỀ MẶT  LẦN 2,3,4